Ένα μεγαλόπνοο πλάνο στις τηλεπικοινωνίες: παγίδες και προοπτικές

Μεταδόθηκε κυρίως σαν είδηση για την τσέπη μας. Και πράγματι, δεν είναι μικρό πράγμα το ενδεχόμενο να παγιωθεί το κόστος των τηλεπικοινωνιών με την κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής ανά την Ευρώπη. Στην πραγματικότητα, όμως, ο τομέας ων τηλεπικοινωνιών και οι μεγεθυμένες προεκτάσεις που έχει αποκτήσει με τη ραγδαία εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας την τελευταία 20ετία,…